சென்னையில் அபார்ட்மெண்ட் வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம்.

Updated: Jun 17

நீங்கள் புதிய Flat வாங்க போகிறீர்களா? FSI .. Floor space index என்பது மிக முக்கியம்.

4 views0 comments